Miss Thailand Lanna เข้าพบผู้บริหารหลักสูตร TEPCOT
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     พริม นันท์นภัส มิสไทยแลนด์ล้านนาคนแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยรองอันดับ 1 พิมาย อริชาภัสร์ และรองอันดับ 2 น้ำ นรินทร์ทญา เดินทางไปพบเหล่าผู้บริหารในหลักสูตร TEPCOT ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเปิดมุมมองวิสัยทัศน์และแสดงพลังความมุ่งมั่นที่จะสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมล้านนาไทยให้ก้าวไกลสากล งานนี้นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของสาว ๆ อย่างยิ่ง

Total Views: 87 ,