แซ็ก ทีวี 360 องศา ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ หรือ แซ็ก ทีวี 360 องศา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานเสวนา “Greener and Livable Bangkok โชว์วิสัยทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าของกรุงเทพฯ” โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเป็นเวทีสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีความท้าทายต่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับเชิงนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วงเสวนาฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ,  นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร  เบอร์ 1/ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ 4/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  เบอร์ 6/ นางสาวรสนา โตสิตระกูล เบอร์ 7 และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8  มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ในประเด็นต่าง ๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจ และต้องการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับเชิงนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

Total Views: 169 ,