สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดตัว 10 ชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 4

      วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัว 10 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 4 ลงพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนสร้างสรรค์ทั่วประเทศ โดยการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

      รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและขยายผลการสร้างรายได้ในระยะยาว ผ่านแนวคิดการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับสังคมเพื่อไม่ให้สูญหายต่อไป” พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “เราหวังเพียงให้ชุมชนต่างๆได้มีการเติบโต และสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสืบสานในเรื่องของเอกลักษณ์พื้นถิ่นของตนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการค้าขายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เท่าทันกับสถาณการณ์ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป” ทั้งนี้มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 27 ชุมชน ส่วนในปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 10 ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมามีผลตอบรับดีและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวและช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

      แม้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ยังคงเดินหน้า ช่วย – สร้าง – ซ่อม ชุมชนให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกสินค้าสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนออนไลน์ ในโอกาสนี้ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความน่าสนใจมากมาย หากใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยววิถีชุมชนและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ก็สามารถ ดูรายละเอียดการท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งหรือ Facebook Fanpage สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

Total Views: 110 ,