บริการของเรา Our Services

PRODUCTION HOUSE

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมให้บริการ Creative Content & Production อย่างครบวงจร ตอบสนองได้ทุก Platform ตอบโจทย์ทางด้านการตลาด กระตุ้นการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและแบรนด์ ครอบคลุมด้านสื่อบันเทิง สารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา ฯลฯ การันตีด้วยรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม และ ผลงานร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มากมาย

Read More

EVENT ORGANIZER

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการจัดอีเว้นท์หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ร่วมกับองค์กรต่างๆ ระดับประเทศ รวมถึงการจัดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ส่งเสริมการตลาด อาทิ แถลงข่าว Exhibition งานแสดงสินค้า Roadshow การจัดงานคอนเสิร์ต ฯลฯ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน Concept รายละเอียดกิจกรรม Cordinator การจัดกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์Press conference ผ่านสื่อต่างๆ และการรายงานผลสำเร็จที่วัดผลได้

Read More

 

MEDIA AGENCY

จัดสรรสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบ On Air , Online , On Page, On Ground สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดในทุกมิติ บริการ Matching กลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ วางแผนการลงโฆษณา ครอบคลุมทุกกระบวนการประชาสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

Read More

“...จากคนเบื้องหลังงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ยาวนานกว่า 20 ปี เราพร้อมแล้วที่จะผสานความร่วมมือ ศักยภาพ สู่ความสำเร็จ สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ต่อองค์กรและสังคม อย่างแท้จริง...” ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร