บริการของเรา Our Services

PRODUCTION HOUSE

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมให้บริการ Creative Content & Production อย่างครบวงจร ตอบสนองได้ทุก Platform ตอบโจทย์ทางด้านการตลาด กระตุ้นการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและแบรนด์ ครอบคลุมด้านสื่อบันเทิง สารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา ฯลฯ การันตีด้วยรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม และ ผลงานร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มากมาย

[dt_button url=”https://www.tv360entertainment.com/television_programs/” style=”color-primary”  size=”btn-lg” skin=”dark” target=”_blank”]Read More[/dt_button]

EVENT ORGANIZER

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการจัดอีเว้นท์หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ร่วมกับองค์กรต่างๆ ระดับประเทศ รวมถึงการจัดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ส่งเสริมการตลาด อาทิ แถลงข่าว Exhibition งานแสดงสินค้า Roadshow การจัดงานคอนเสิร์ต ฯลฯ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน Concept รายละเอียดกิจกรรม Cordinator การจัดกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์Press conference ผ่านสื่อต่างๆ และการรายงานผลสำเร็จที่วัดผลได้

[dt_button url=”https://www.tv360entertainment.com/television_programs/” style=”color-primary”  size=”btn-lg” skin=”dark” target=”_blank”]Read More[/dt_button]

 

MEDIA AGENCY

จัดสรรสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบ On Air , Online , On Page, On Ground สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดในทุกมิติ บริการ Matching กลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ วางแผนการลงโฆษณา ครอบคลุมทุกกระบวนการประชาสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

[dt_button url=”https://www.tv360entertainment.com/media_agency/” style=”color-primary”  size=”btn-lg” skin=”dark” target=”_blank”]Read More[/dt_button]

“...จากคนเบื้องหลังงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ยาวนานกว่า 20 ปี เราพร้อมแล้วที่จะผสานความร่วมมือ ศักยภาพ สู่ความสำเร็จ สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ต่อองค์กรและสังคม อย่างแท้จริง...” ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร