กิจกรรมอิ่มท้องอุ่นใจ 360 องศาจากใจ ตราแม่ครัว

ตอนต้านภัยหนาว @นครพนม

DAY 1 

มันส์ดีไม่มีง่วง สีม่วงแน่นอน

DAY 2