ประกาศผลผู้โชคดี 20 ท่าน
กิจกรรม “อิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจ ตราแม่ครัว”
(ตอน ต้านภัยหนาว)
ณ ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

รายชื่อผู้โชคดีจิตอาสา 20 ท่าน ได้แก่

นางสาว กนกวรรณ สาสะเดาะห์
นางสาว ศิริจรรยา จรรยาธรรม
นาย วราพงษ์​ ท่าขนุน
นาย ศราวุธ​ ทวีพล
นางสาว จารุณี นุ่นโฉม
นาย นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล
นางสาว อรรถรส​ รัตนวรรณ​
นาย ธนกฤต บัวเรือง
นางสาว ธนิดา พีระชัยกุล
นางสาว โสภา เลิศอัศววิวัฒน์
นางสาว หนึ่งฤทัย ชัยวงศ์
นางสาว พัชราภรณ์ ประสงค์
นาย สุจินดา ทองเสริมสุข
นาย เอกวีร์ กลั่นปรีชา
นางสาว มณีรัตน์ สรรค์พฤกษ์สิน
นาย นิยม อรุณ​วัฒน​กุล​ธร​
นาย สหรัตน์ สีหมากสุก
นางสาว สายรุ้ง พรมสำราญ
นาย อำพร พูนลาภพาณิชย์
นางสาว แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์

รายชื่อสำรอง

นาย กิตติพศ เพชรวงศ์
นางสาว สุชาดา วิทยาระวิ
นางสาว ปวีณา มีเสียง
นาย อภิชาติ นันทพัฒน์พิทยา
นาย กีรติ คงสอน
นางสาว เรวดี เชื้อดี
นางสาว สุริรัตน์ ศรีสักนอก
นางสาว สินี แสงระยับ
นางสาว มายาสี ทองทรัพย์ทวี
นางสาว มิ่งขวัญ เงินแจ้ง

**กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 2-6 ธันวาคม 2565**

YouTube player

YouTube player

YouTube player

YouTube player

YouTube player

YouTube player

Total Views: 183 ,