เกี่ยวกับเรา 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

ผลงานและรางวัล

 • ผู้ดำเนินรายการ ทีวี 360 องศา ของครอบครัวข่าว 3
 • ผู้ดำเนินรายการ กรีนทาม 360 องศา ช่อง 3SD ช่อง 28
 • รางวัลดาวเมขลา สาขา ผู้วิเคราะห์ข่าวพยากรณ์อากาศยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
 • รางวัลพิธีกรข่าวพยากรณ์อากาศ มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ประจำปี 2557
 • รางวัลเกียรติยศตาชั่งทอง ประจำปี 2557
 • รางวัล “รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม” ประจำปี 2555 ใน “สาขาพิธีกรข่าวพยากรณ์อากาศดีเด่นยอดนิยม”
 • รางวัลเทพทอง สาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ประจำปี 2555

คุณวีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส พัฒนวีรคุณ

ผลงานและรางวัล

 • ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3
 • พิธีกรรายการ แฟมิลี่ 3 คิดใส ไทยแลนด์ ช่อง 3 แฟมิลี่ ช่อง 13
 • Pocketbook “วีรินทร์ทิรามองชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายและท้าทายกับทุกความฝัน”
 • รางวัลดาวเมขลา ผู้ประกาศในพระราชสำนักยอดเยี่ยม ปี 2555
 • รับประทานรางวัลสตรีดีเด่นปี 2554 เนื่องในวันสตรีสากล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
 • รับประทานรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2555 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ
 • รางวัลดาวเมขลา ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักยอดเยี่ยมปี 2555
 • โล่รางวัล “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง” กรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง ประจำปี 2547 สาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านผู้ประกาศ พ.ศ. 2544 (เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ)
 • รางวัลเยาวชนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2537
 • รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ พ.ศ. 2534

VDO PRESENTATION

 

video
play-rounded-fill

 

วิสัยทัศน์

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน บริษัทฯจึงมุ่งมั่นขยายตลาดด้านบริการและความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมฯให้เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และสร้างผลตอบแทนด้วยกำไรที่ยั่งยืน แก่ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

 • ด้านการตลาด… มุ่งขยายตลาดด้านบริการและความบันเทิง เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อการเป็นผู้นำในงานสื่อสารมวลชน รองรับศักยภาพของบริษัทแม่
 • ด้านงานสื่อสร้างสรรค์… มุ่งสร้างงานละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ ด้วยแนวคิดที่ทันสมัยตรงความต้องการของผู้บริโภค
 • ด้านงานพัฒนาศักยภาพความคิด… มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันการฝึกอบรม และผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ ให้แก่ องค์กร สังคม ชุมชน และวงการบันเทิง
 • ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์… มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคสีเขียว และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม ต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่ผู้ที่ร่วมอุดมการณ์