ร่วมค้นหา! ทางรอด กทม. วิกฤตสารเคมีรั่วไหล

    วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565  คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ หรือ แซ็ก ทีวี 360 องศา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานเสวนา “ ทางเลือก ทางรอด ของกรุงเทพฯ กับวิกฤตสารเคมีรั่วไหล ” เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. ไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้เชี่ยวชาญสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมควบคุมมลพิษ นายณัฐธัญ ละอองทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุบัติภัยแห่งชาติ นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และ ดร.ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร และการสื่อสารสาธารณะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย สัญลักษณ์ของสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ควรรู้จัก เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายก่อนภัยมาถึงตัว

        ซึ่งคุณวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ 16 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนัก สำนักงานเขต และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

Total Views: 172 ,