พาออเจ้าทัวร์: บุกตามรอยประวัติศาสตร์ ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี