by ★★

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3
พาออเจ้าทัวร์: บุกตามรอยประวัติศาสตร์ ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี