พยากรณ์อากาศ 22-28 เม.ย. 65 เตรียมเจอร้อนจัด สูงถึง 41 °C


ตัวการควบคุมลักษณะอากาศ อย่างหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตลอดช่วง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย
ในช่วงวันที่ 23-28 เม.ย. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น
ข้อควรระวัง   ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย ตลอดช่วง

ภาคเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-41 องศาเซลเซียส


ภาคอีสาน : อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
23-28 เม.ย. 65 โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-40 องศาเซลเซียส


ภาคกลาง : อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออก : อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
23-28 เม.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล
อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กทม.-ปริมณฑล : อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส