ตรวจอากาศประจำสัปดาห์ 10-15 มกราคม 2565

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาตรวจสอบลักษณะอากาศ ภาพรวมทั้งสัปดาห์ว่าจะเจอกับอากาศอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่ วันนี้ 10 มกราคม 2565 ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศ อย่างความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศา
ส่วนในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นลง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้า
สำหรับอากาศทางภาคใต้ ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศ อย่างลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนตลอดช่วง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 10 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 15 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วย

 

ตรวจอากาศแต่ละภาค ดังนี้..

ภาคเหนือ
9 – 15 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน
10-11 ม.ค. 65
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส
12 – 15 ม.ค. 65
อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
10-11 ม.ค. 65
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
12 – 15 ม.ค. 65
อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
10-11 ม.ค. 65
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
12 – 15 ม.ค. 65
อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (อ่าวไทย)
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (อันดามัน)
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กทม.-ปริมณฑล
10–12 ม.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
13 – 15 ม.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 

Total Views: 102 ,