by ★★

 

พบกันเร็วๆนี้กับ กิจกรรมปี 2562 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3
กิจกรรมทีวี 360 องศา ต้านภัยแล้ง ด้วยใจตราแม่ครัว ปี 2