by ★★

  RMUTT ใส่ใจโลก เก็บกล่องเครื่องดื่ม สร้างประโยชน์แก่ผู้ประสบภัย

            ก้าวแรก..ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการรณรงค์จัดการกล่องเครื่องดื่มในรอบรั้วมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเข้าร่วมโครงการ Recycle For New Hope เพื่อแปลงร่างกล่องเครื่องดื่ม ให้กลายเป็นสิ่งมีค่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

  ครั้งนี้ ! เป็นครั้งแรก ที่ทางโครงการฯ ได้ไปเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ที่น้องๆ นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นำมาบริจาค ที่จุดรับบริจาคที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีใจรักษาสิ่งแวดล้อม และนำสิ่งที่ไร้ค่า มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           ถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้น ครั้งแรก ! ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะสามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ได้มากถึง 23 กิโลกรัม โดยทั้งหมดจะนำส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต รีไซเคิลให้กลายเป็นแผ่นหลังคา และกว่าจะออกมาเป็นแผ่นหลังคาได้แต่ละแผ่นนั้น ต้องใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT มากถึง 2,000 กล่อง

          ฉะนั้น ! เรายังต้องการ พลังจากทุกท่าน ร่วมมือกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยช์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

   

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3