by ★★

S__4137070

พยากรณ์อากาศวันพฤหัสบดีที่5 กรกฎาคม มาบอก ความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศของคุณจะเริ่มในวันนี้

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3