by ★★

แนะอากาศ ! เพื่อเกษตรกรได้เตรียมวางแผน

      สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 12 – 14 มิ.ย. 62 ร่องมรสุมเคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนวันที่ 15 – 18 มิ.ย. 62 มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง

      ทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ! ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวดี ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

      ยิ่งไปกว่านั้น อากาศก็มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะว่าน้ำฝนจะส่งผลดี ผลเสียก็ตามพืชพรรณ ฉะนั้น ! การวางแผนสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

       ภาคเหนือ : ระยะนี้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรเตรียมการป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูก โดยเฉพาะแปลงนาข้าวที่อยู่ในระยะกล้า ควรเสริมคันนา และระบบระบายน้ําออกจากแปลงนา เพื่อป้องกันน้ําท่วม

สําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม และทําแผงกําบังฝนสาด เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน เสี่ยง อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

       ภาคอีสาน : ดิน และอากาศมีความชื้นสูง เหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ และพืชผัก เช่น โรคใบขาวในอ้อย โรครา น้ําค้างในข้าวโพด และโรคเน่าดําในพืชตระกูลกะหล่ำ เกษตรกรควรดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรดูแลโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้อับชื้นเพี่อป้องกันสัตวอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัดในสัตว์ปีก และสุกร

       ภากลาง : พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกร ควรจัดระบบระบายน้ําในพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ําขังในแปลงปลูก และบริเวณโคนต้นพืช เป็นเวลานาน ซึ่งจะทําให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืช ตายได้

สําหรับฝนตกต่อเนื่องกัน เกษตรกรควรระวัง และป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรคลุกเมล็ด ด้วยสารป้องกันเชื้อรา

       ภาคตะวันออก : จากสภาวะที่มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ําให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังบริเวณแปลงปลูก

สําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ํา ควรหมั่นสังเกตสัตว์ที่เลี้ยง โดยเฉพาะหลังจากที่มีฝนตกซึ่งจะทําให้อุณหภูมิของ น้ําและสภาพน้ําเปลี่ยน อาจจะทําให้สัตว์ ปรับตัวไม่ทัน เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ําเพื่อปรับสภาพ น้ํา และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ํา

       ภาคใต้ : ระยะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ําให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังบริเวณแปลงปลูก เมื่อมีฝนตกหนัก –

เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ และยางพารา ควรระวัง และป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในกาแฟ และโรคเส้นดําในยางพารา

ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ระวัง.. โรคผลเน่าในทุเรียน เงาะ และ ลองกอง รวมทั้งการระบาดของศัตรูพืชจําพวก หนอนที่จะกัดกินทําให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย

ที่มา : อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3