เต็ดตรา แพ้ค จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สร้างโมเดล “หลังคาเขียว Recycle for New Hope”

ตอกย้ำความเป็นสถานีรักโลกที่มุ่งมั่นดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จับมือกับองค์กรพันธมิตรสำคัญที่เล็งเห็นถึงพลังเยาวชนไทยในปัจจุบันที่มีความพร้อมในการพัฒนามากขึ้น สู่การเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ และการเป็นไอดอลต้นแบบที่ดี สร้างเครือข่ายเยาวชนเกรดเอบวกขยายครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะเราปฎิเสธไม่ได้ว่า เยาวชนในวันนี้…คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

 

เต็ดตรา แพ้ค จับมือ .ธุรกิจบัณฑิตย์ 

สร้างโมเดล “หลังคาเขียว Recycle for New Hope”

 

 

 

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลเป็นหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการสามารถส่งมอบแผ่นหลังคาได้แล้วมากกว่า 20,000 แผ่น ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางโครงการฯ ได้สร้างความเข้มข้นและความน่าสนใจให้มากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม Recycle for New Hope รณรงค์สร้างจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยเน้นที่กลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ติดตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่ผลิตเป็นแผ่นหลังคาเท่านั้น แต่สามารถผลิตเป็นผนังบ้าน หรือของใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ เพื่อส่งมอบกลับให้กลุ่มเยาวชนค่ายอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในกิจกรรม สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ฯลฯ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารต่อไป

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวกิจกรรม เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า ให้มีค่า เพื่อความหวัง หรือ Recycle for New Hope ภายใต้โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร นำโดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ตัวแทนบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในระดับสากล ร่วมกับ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ด้วย

 

 

“จากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทางโครงการฯ ได้การตอบรับเป็นอย่างดีครับ น้องนักศึกษาตั้งใจในการที่จะร่วมรณรงค์ การคัดแยก และจัดเก็บกล่อง เพราะทุกคนได้ตระหนักแล้วว่าสามารถนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปช่วยผู้ยากไร้ได้จริงๆ สำหรับโครงการ Recycle For New Hope นั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถือเป็นต้นแบบของโครงการฯ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาแกนนำจิตอาสากว่าหนึ่งร้อยคน และ ผู้นำชุมชนจิตอาสาของชุมชนท่าทรายที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยได้มาร่วมรณรงค์ในกิจกรรมนี้ด้วย นอกจากนี้ทางบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เรามีความตั้งใจที่จะขยายโครงการไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยครับ” คุณธีระ พฤกษสุภชาติ กล่าว

 

การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้ ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือวิชาเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ตลาดนัด ชมรมต่างๆ การรับน้อง รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จะถูกสอดแทรกเกี่ยวกับการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม UHT ในหลากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องของชั่วโมงการเรียนนั้นจะมีหลายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องหลักสูตรของผู้นำที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และวิชาจัดการความดีก็สามารถสอดแทรกเข้าไปได้เช่นกัน และยังมีอีกหลายวิชาที่สามารถปรับเข้ากับเนื้อหาการเรียนแบบวิชาการได้อีกด้วย เพราะเป้าหมายคือการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้เข้าใจทุกกระบวนการตั้งแต่การส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาบริจาค จนได้รับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสมบูรณ์พร้อมนำไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป ซึ่งในมหาวิทยาลัยจะมีกล่องรับบริจาคทั้งกล่องหลักและย่อยๆ ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดสำคัญ ทั้งนี้ยังได้วางแผนการขยายกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมากขึ้น

 

 

“นอกจากจิตอาสาตามชมรมต่างๆ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีแพทย์อาสาพัฒนาซึ่งก็จะไปออกค่ายเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินการมากกว่า 30 ปีแล้ว เพื่อเดินทางไปสร้างบ้านและโรงเรียน เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อย่างต่อเนื่อง โครงการ Recycle for New Hope ได้ทำให้กระบวนการดำเนินงานสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทำให้คนที่จะส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว มีปลายทางที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเมื่อบริจาคแล้ว บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ก็จะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเกิดเป็นของใช้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมีประสิทธิภาพที่แข็งแรง สร้างความสุขให้สังคมเราได้อย่างยั่งยืนสืบไป” ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ กล่าว

 

การดำเนินงานระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้จะเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับทุกๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยสร้างพันธมิตรองค์กรทำดีได้อย่างถาวร ในการช่วยผลักดันให้โครงการ หลังคาเขียวฯ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้ง่ายมาก เพียงร่วมนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาบริจาค ณ จุดรับกล่อง ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ ห้างสรรพสินค้า Big C 127 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ