เตือน หย่อมความร้อน กลับมา ระวัง!! หย่อมความร้อน มาอีกแล้ว เหนือ-อีสาน รับมือร้อนอบอ้าว ภาคใต้ยังเฮ! ฝนลดอากาศดี