เตือน!ด้านรับลม รับมือฝนเพิ่ม เริ่มบ่ายพรุ่งนี้ ยาวถึงสุดสัปดาห์ กร่อย ฝนไปไม่ถึง 20 จ.ขาดน้ำ

พยากรณ์ 4-7-61

พยากรณ์อากาศ..เช้าวันพุธที่ 4 กรกฎาคม กับการรายงาน อนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศไทยรอบใหม่ จะมีผลกระทบกับคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียว..