by ★★

    พยากรณ์ 4-7-61

    พยากรณ์อากาศ..เช้าวันพุธที่ 4 กรกฎาคม กับการรายงาน อนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศไทยรอบใหม่ จะมีผลกระทบกับคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียว..

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3