by ★★

พยากรณ์ 4-7-61

พยากรณ์อากาศ..เช้าวันพุธที่ 4 กรกฎาคม กับการรายงาน อนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศไทยรอบใหม่ จะมีผลกระทบกับคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียว..

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3