by ★★

ฮีโร่ กู้โลก ! ด้วยกล่องเครื่องดื่ม

      คำว่า “ฮีโร่” อาจทำให้เรานึกถึง คนเก่ง คนมีความสามารถพิเศษ คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น เป็นไอดอลที่อยากทำตาม หรือคนที่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีความหมายที่อาจนึกไม่ถึง ซ่อนอยู่ในคำๆ นี้ ซึ่งแปลความง่ายๆ ก็คือคนที่มีความกล้านั่นเองครับ กล้าที่จะทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆ

      เช่นเดียวกับการเป็นฮีโร่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ แสดงพลังแห่งความมีน้ำใจ พลังที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเราก่อน ลองมองไปรอบๆตัวเราว่า เราสามารถจะทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกได้อย่างไรบ้าง เปลี่ยนมามองสิ่งใกล้ตัวดูไหม อะไรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่า เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้มีความหวังได้

      โครงการ Recycle For New Hope เป็นอีก 1 โครงการฯ ที่จะให้คนอีกหลายล้านคน กลายเป็นฮีโร่ ได้ในพริบตา แค่หันมาใส่ใจ ช่วยกันรณรงค์ เก็บขยะจากกล่องเครื่อดื่ม นำมาสร้างสิ่งที่มีค่า ก็คือ การเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มมาบริจาคกับทางโครงการฯ เพื่อนำไปรีไซเคลิผลิตเป็นแผ่นหลังคา และนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ได้รับประโยชน์นี้ต่อไป

      ถึงเวลาแล้วละครับ ที่คุณจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกได้ หันมาเก็บ ล้าง พับเล็ก และมาบริจาคกับทางโครงการฯ ตามจุดรับบริจาคที่บิ๊กซีใกล้บ้าน หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3