อากาศ หลังเข้าพรรษา ฝนจะดีหรือยัง ? 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.73

 🙏 25 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา 🙏
⛈ จะถือเป็นการเข้าสู่ช่วงฝนชุก ตามแบบ..รุ่นพ่อแม่
ปู่ย่าตาทวดรู้กันมา ได้หรือยัง ❓
‼ มาหาคำตอบในรายการสถานีรักโลก 360 องศา 🌎

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #ฤดูฝน #ฝนตก #ฝนฟ้าคะนอง #เข้าพรรษา #ทำบุญ #อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา #ช่อง3 #แซ็ก #ธนินวัฒน์