ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “63 ปี คืนถิ่นเทาทอง”

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี ทั้งนี้ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา” ในการนี้ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหารบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด ผู้ผลิตรายการ ทีวี360 องศา ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำความเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตสื่อคุณภาพ  และ ยังเป็นผู้ที่ร่วมกระตุ้นให้คนไทยหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆอีกด้วย