by ★★

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขยายโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

      โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สานต่อการดำเนินงานอีก 3 ปี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แสดงจุดยืนร่วมกับพันธมิตรโครงการฯ ในการช่วยเหลือสังคมและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมใน การรณรงค์จัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ครบ 1 ทศวรรษ ในปี พ.ศ.2563

     ย้อนกลับไป โครงการหลังคาเขียวฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับทีวี 360 องศา บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และพันธมิตรอื่น ๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการมาโดยตลอด 

      โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อแนวคิดด้านความยั่งยืนในประเทศไทย

      “เนื่องด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ โครงการหลังคาเขียวนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเราให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากไปได้ ด้วยความพยายามร่วมกันของผู้คนในสังคมในการเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล ถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของผู้อื่น การเข้าร่วมโครงการนี้จึงถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและความรับผิดชอบของเรา” ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าว

      ทีวี 360 องศา นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ กล่าวว่า “โครงการนี้มิใช่เพียงการเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้เป็นแผ่นหลังคาเท่านั้น หากยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวคิด ถือเป็นการสร้างอุปนิสัยใหม่ เพิ่มความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ เพราะการเรียนรู้การทิ้งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกต้อง ด้วยวิธี ‘พับแบนและพับเล็ก’ ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ และเราจำเป็นต้องทำให้ผู้คนเรียนรู้ถึงสิ่งนี้มากขึ้น ทีวี 360องศา รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมโครงการนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยนำเสนอผ่านในหลายรายการของเรา ทั้งสถานีรักษ์โลก คิดใสไทยแลนด์ และอื่น ๆ”

      “เต็ดตรา แพ้ครู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งนับเป็นการดำเนินงานโครงการปีที่ 9 และเราถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้” มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ความพยายามของเราได้ช่วยเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเกือบ 200 ล้านกล่อง ให้กลายเป็นแผ่นหลังคามากกว่า 60,000 แผ่น และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนได้หลายพันคน นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ เวิร์กช็อป และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อื่น ๆ ให้กับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความเดือนร้อน ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากพันธมิตรของโครงการแล้ว เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะลูกค้าของเราที่ช่วยส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาให้ ทั้งยังช่วยรณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าของบริษัท ร่วมกันสนับสนุนโครงการหลังคาเขียวฯ อีกทางหนึ่ง”

      “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในบรรดาโครงการทั้งหมดที่เราได้มีส่วนร่วม” นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าว “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักของโครงการนี้ในการตั้งจุดรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วภายในห้างของเราทั่วประเทศ โดยปีนี้วางเป้าหมายรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจำนวน 30 ล้านกล่อง เพื่อส่งมอบกล่องเหล่านั้นไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการจัดเก็บโดยบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ต่อไป เรารู้สึกได้ว่าโครงการนี้ได้สร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างเราซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกกับบรรดาลูกค้าของเรา ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเป็นพันธมิตรร่วมกัน เพื่อร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมด้วยกันอย่างแท้จริง ซึ่งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงชีวิต เพราะเราเป็นห้างคนไทย หัวใจของเราคือลูกค้า”

      ผู้สนใจที่สามารถร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้กับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ที่จุดรับกล่องในห้างค้าปลีกบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มากกว่า 140 สาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดที่  แฟนเพจ Green Roof Special project นี้ หรือสนใจสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียว สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ ที่ โทร.02 -747-8881

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3