พักยกหนาว อากาศอุ่นขึ้น !!

หลังจากประเทศไทยตอนบน ได้สัมผัสความหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนสมใจกับความหนาวเย็น ได้ท่องเที่ยว ได้พักผ่อน สัมผัสกับอากาศสุดฟินกันไป แต่แล้ว.. ความหนาวเย็นก็อยู่กับเราไม่นาน ถึงเวลาที่.. จะขอพักยกบ้าง เพราะปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศอย่างความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทย เริ่มส่งสัญญาณว่าจะโบกมือลา และมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็น ในช่วงต้นสัปดาห์ 7-8 ธันวาคม 2564
พอวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงแล้ว ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือกับภาคอีสาน เน้นย้ำช่วงเวลานี้.. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ตลอดช่วง และควรระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

โดยรายละเอียดอากาศรายภาคเป็น ดังนี้
ภาคเหนือ
7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส
9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน
7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด 9-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส
9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กทม.-ปริมณฑล
7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ใต้ (ออก)
7 – 8 ธ.ค. 64 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
9 – 13 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 17-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ใต้(ตก)
7 – 8 ธ.ค. 64 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
9 – 13 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา