พยากรณ์อากาศ 27ต.ค.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจีนที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ไทยตอนบนมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น
สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น คาดจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนล่าง และเข้าปกคลุมกัมพูชาช่วง27-29ต.ค. ส่งผลให้ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น ส่วนพายุโซนร้อน“หมาเหล่า”อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ มีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 31-34 องศา
ภาคอีสาน มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-32 องศา
ภาคกลาง มีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 31-33 องศา
ภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ที่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก