by ★★

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 6กค.62

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 6กค.62
      วันนี้ฝนทั่วไทยจะลดลงนะครับ แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในภาคตะวันออก ส่วนใครที่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศในภาคเหนือและภาคกลางก็ยังมีโอกาสมีฝนต่อเนื่องได้ต่อ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
ภาคเหนือวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศา
ภาคอีสานวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา
ภาคกลางวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ที่ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา
ภาคตะวันออกวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ ระนอง และพังงา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพ-ปริมณฑลวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3