พยากรณ์อากาศ อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค.62

พยากรณ์อากาศ อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค.62

พยากรณ์อากาศ อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค.62

มวลเย็นจีนกำลังค่อนข้างแรงได้ปกคลุมอีสาน ทำให้อีสาน-กลางตอนบน-ตะวันออกตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ส่วนเหนือตอนบนยังมีฝนจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุม สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ภาคใต้จึงมีฝนในระยะนี้
ภาพรวมอากาศวันนี้
ภาคเหนือ กลางวันวันนี้ เจออุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศา และยังมีฝน10%ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อ ต่ำสุด 18-20 องศา ยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-14 องศา
ภาคอีสาน มีอุณหภูมิลดลง 2-3 องศากลางวันวันนี้จะเจออุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศา ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาว
ต่ำสุด 14-19 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-13 องศา
ภาคกลาง มีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา ทางตอนล่างของภาค มีฝน10%ของพื้นที่ กลางวันวันนี้จะเจออุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา ส่วนพรุ่งนี้ ทางตอนบนของภาค มีอากาศเย็น ต่ำสุด 21-23 องศา
ภาคตะวันออก มีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา ทางตอนล่างของภาคตามบริเวณชายฝั่ง มีฝน10%ของพื้นที่ ส่วนพรุ่งนี้มีอากาศเย็น ต่ำสุด 20-24 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน20%ของพื้นที่ ที่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-34 องศา ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน10%ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีฝน10%ของพื้นที่ และอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา กลางวันวันนี้เจออุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศา ส่วนพรุ่งนี้ยังอากาศทรงๆแบบวันนี้ ต่ำสุด 23-25 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์