พยากรณ์อากาศ อังคารที่ 22 ธ.ค.63

พยากรณ์อากาศ อังคารที่ 22 ธ.ค.63

พยากรณ์อากาศ อังคารที่ 22 ธ.ค.63

ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังแรงจากจีนยังแผ่ปกคลุมไทยตอนบนอยู่ ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศาในภาคเหนือ ส่วนอีสาน-กลาง-ตะวันออกอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ตามยอดดอย-ยอดภูหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีกำลังแรง ทำให้คลื่นในอ่าวไทยตอนบนสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กในอ่าวไทยงดออกจากฝั่งจนถึง23 ธ.ค. 63

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศา ต่ำสุด 9-15 องศา สูงสุด 24-28 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด มีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 2-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ต่ำสุด 10-15 องศา สูงสุด 24-26 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ต่ำสุด 15-17 องศา สูงสุด 26-28 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ต่ำสุด 15-20 องศา สูงสุด 27-29 องศา คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนอากาศเย็น กับมีลมแรง ต่ำสุด 17-21 องศา สูงสุด 29-30 องศา ตอนล่างมีฝน30% ที่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-31 องศา นครศรีธรรมราชคลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน20% ที่ กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-33 องศา คลื่นสูง 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา ต่ำสุด 17-18 องศา สูงสุด 27-29 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก