พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 8ม.ค.63

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 8ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 8ม.ค.64

ภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน ขอให้เตรียมดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วย

สำหรับภาคใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ในช่วง8- 12ม.ค. ทำให้อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเกิดคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ระวังอันตรายกันด้วย และเรือเล็กให้งดออกจากฝั่ง

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วง 8-12ม.ค. จะกลับมาดีขึ้น จาก..ลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นตามลมหนาวระลอกใหม่ ฝุ่นละออง/หมอกควันจึงสะสมตัวในบรรยากาศตามเมืองต่างๆได้ลดน้อยลง

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 16-23 องศา สูงสุด 31-35 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-14 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 11-18 องศา สูงสุด 29-30 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-13 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีอากาศเย็นในตอนเช้า คลื่นสูง 2 เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีฝน60% คลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 30-32 องศา
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน40% ที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 31-33 องศา มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 33-35 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก