พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 15ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 15ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 15ม.ค.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นและตามยอดดอย-ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด รักษาสุขภาพด้วย

สำหรับภาคใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือระมัดระวังด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงตามลมหนาว ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันสามารถสะสมตัวในบรรยากาศใน กทม.และเมืองใหญ่ๆได้เพิ่มขึ้น ระวังอันตรายกันด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 12-17 องศา สูงสุด 26-32 องศา ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศหนาว มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 10-15 องศา สูงสุด 28-31 องศา ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-13 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 16-18 องศา สูงสุด 30-32 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 17-21 องศา สูงสุด 29-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาอากาศเย็นในตอนเช้า คลื่นสูง 1 เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีฝน10% ที่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นสูง 2 เมตร ต่ำสุด 18-25 องศา สูงสุด 28-30 องศา
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน10% ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 17-19 องศา สูงสุด 30-32 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก