พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 1ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 1ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 1ม.ค.64

สวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนได้ปกคลุมไทยตอนบนต่อเนื่อง ทำให้อากาศยังหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศากับมีลมแรง รักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ด้วย

สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นอ่าวไทยตอนบนสูง2-3เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-4เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้เดินเรือระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึง3 ม.ค.

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ ทางตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิลดลงอีก 2-4 องศา ต่ำสุด 9-16 องศา สูงสุด 24-28 องศา ทางตอนล่างของภาค อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลงอีก 2-3 องศา ต่ำสุด 15-16 องศา สูงสุด 28-31 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 2-10 องศา
ภาคอีสาน อากาศหนาว มีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 9-14 องศา สูงสุด 23-26 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-8 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 16-18 องศา สูงสุด 27-29 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 16-21 องศา สูงสุด 28-30 องศา คลื่นสูง 2-3 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน30% ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 20-24 องศา สูงสุด 28-30 องศา สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2-4 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน20% ที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 29-32 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ต่ำสุด 17-18 องศา สูงสุด 28-31 องศา
#พยากรณ์อากาศ #สถานีรักโลก #ทีวี360องศา