by ★★

พยากรณ์อากาศ วันศุกร์ที่ 12กค.62

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 12กค.62

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 12กค.62

วันนี้ส่วนใหญ่จะมีฝนน้อยอีกวัน เว้นแต่ภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบน และภาคใต้ตอนล่างยังคงมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ภาคเหนือวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศา
ภาคอีสานวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา
ภาคกลางวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศา
ภาคตะวันออกวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพ-ปริมณฑลวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3