by ★★

พยากรณ์อากาศ วันศุกร์ที่ 11ตค.62
พยากรณ์อากาศ วันศุกร์ที่ 11ตค.62

พยากรณ์อากาศ วันศุกร์ที่ 11ตค.62

วันนี้ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจะเกิดขึ้นได้ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล ขณะที่เตรียมระวัง!!12-15ตค.ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน ฝน-ลมกระโชกแรง-อุณหภูมิลดที่เหนือ-อีสาน
ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร และตาก ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และกาญจนบุรี ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 34-35 องศา
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ
★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3