by ★★

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 29 ม.ค.63

     เหนืออีสาน ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อ ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง สำหรับภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า กลางวัน..ท้องฟ้าโปร่งและแดดจัด ระวัง!!ไม่สบายด้วยนะครับ
ด้านสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคกลาง กรุงเทพศและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนภาคเหนือ อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน เพิ่มขึ้น
ภาพรวมอากาศวันนี้
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 10-19 องศา สูงสุด 29-34 องศา ยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ต่ำสุด 2-12 องศา
ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาว มีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตะวันออกของภาค ต่ำสุด 14-20 องศา สูงสุด 27-33 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 8-12 องศา
ภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 19-21 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง 10%ของพื้นที่ ที่ ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 21-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ต่ำสุด 20-24 องศา สูงสุด 31-35 องศา ตั้งแต่สงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 32-36 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 33-35 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #360องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3