พยากรณ์อากาศ พุธที่ 25 พ.ย.63

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 25 พ.ย.63

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 25 พ.ย.63

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมไทยตอนบน อยู่ ทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางมีอากาศเย็นลงในตอนเช้า รักษาสุขภาพสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย

ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ภาคใต้ตอนล่างจึงยังมีฝนตกหนักบางแห่งอีก ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้เดินเรือระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตก ส่วนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งถึง30 พ.ย.
เตือน!!ชาวภาคใต้ตอนล่าง… วันนี้-27พ.ย. จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 16-22 องศา สูงสุด 31-34 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 8-15 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-33 องศา ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 10-17 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 32-33 องศา
ภาคตะวันออก ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน60%+ตกหนักบางแห่ง ที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 27-33 องศา สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตร นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน30% ที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 28-31 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีเมฆบางส่วน ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 33-34 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก