พยากรณ์อากาศ พุธที่ 24ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 24ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 24ก.พ.64

มาแล้ว..!! หย่อมความร้อน เข้าปกคลุมเหนือตอนล่าง-กลางตอนบน ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ก็พัดความชื้นเข้าปกคลุมอีสานตอนล่าง-กลาง-ตะวันออก แบบนี้ไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน

แม้กลางวันเราจะร้อนเพิ่มขึ้น แต่ตามยอดดอยและยอดภูก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่ ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนน้อย
ช่วง25-26ก.พ. ภาคเหนือจะโชคดี เพราะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุม ทำให้มีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาในตอนเช้า
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ต้องระวัง!! เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควัน จะสะสมตัวในบรรยากาศได้เพิ่มขึ้น จนเกินมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าอยู่กลางแจ้งให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ต่ำสุด 17-21 องศา สูงสุด 33-38 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-15 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ต่ำสุด 18-21 องศา สูงสุด 35-36 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 35-37 องศา
ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-36 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่ำสุด 20-22 องศา สูงสุด 30-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่ำสุด 19-24 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 33-36 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก