พยากรณ์อากาศ พุธที่ 13ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 13ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ พุธที่ 13ม.ค.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนยังปกคลุมไทยตอนบน ระวัง!!สภาพอากาศหนาวเย็นเฉียบพลันที่เกิดขึ้น ทำให้ภาคเหนือ-อีสานมีอากาศหนาวทั้งภาค ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง กทม.-ปริมณฑล มีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิยังลดลงอีก ดูแลสุขภาพกันด้วย

สำหรับภาคใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ ลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันมีการสะสมตัวในชั้นบรรยากาศตามเมืองใหญ่ๆลดน้อยลง

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 3-5 องศา ต่ำสุด 10-15 องศา สูงสุด 21-27 องศา ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-11 องศา
ภาคอีสาน อากาศหนาวถึงหนาวจัด มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 6-11 องศา สูงสุด 20-23 องศา ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 2-10 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 13-16 องศา สูงสุด 25-27 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 13-19 องศา สูงสุด 26-31 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีอากาศเย็น มีลมแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีฝน30% ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นสูง 2-4 เมตร ต่ำสุด 18-24 องศา สูงสุด 27-30 องศา
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน10% ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 29-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 13-16 องศา สูงสุด 26-27 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก