พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 21ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 21ม.ค.64

พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 21ม.ค.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนด้วยกำลังอ่อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่อากาศก็ยังเย็นถึงหนาวได้อยู่ ส่วนตามยอดดอยและยอดภูหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ขอให้ชาวไทยตอนบนระวังอันตรายในสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา และใครอยู่ในเมืองใหญ่และ กทม. ให้รับมือกับหมอกมลพิษPM2.5ที่มีอันตรายแฝงในหมอกด้วย เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศจนเกินค่ามาตรฐานได้มากหลายพื้นที่

ภาพรวมอากาศวันนี้…

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 10-16 องศาเซล สูงสุด 30-32 องศา ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 4-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 11-16 องศา สูงสุด 29-32 องศา ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-11 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 16-17 องศา สูงสุด 31-33 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 16-20 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาอากาศเย็นในตอนเช้า ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง มีคลื่นสูง 1- 2 เมตร ต่ำสุด 15-23 องศา สูงสุด 31-32 องศา
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 18-20 องศา สูงสุด 32-33 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก