พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 11ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 11ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ พฤหัสที่ 11ก.พ.64

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมไทยตอนบนอยู่ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา รักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระยะนี้ด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ พบว่า จากการที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5และหมอกควัน มีน้อยลง จึงเป็นสภาวะอากาศที่ปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะนี้ด้วย

 
ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 10-17 องศา สูงสุด 28-32 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด มีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 2-10 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา มีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค ต่ำสุด 13-17 องศา สูงสุด 27-33 องศา ยอดภู หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-12 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-33 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา มีฝนฟ้าคะนอง 10% ที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 20-22 องศา สูงสุด 29-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนอง10% ที่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง10% ที่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 33-35 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา มีฝนฟ้าคะนอง10% ต่ำสุด 20-22 องศา สูงสุด 32-33 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก