by ★★

พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 17 ส.ค.63

วันนี้ยังคงมีฝนตกเน้นๆและตกหนักได้ทางด้านตะวันออกของภาคเหนือและอีสานตอนบน จากการที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ มีฝน60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 23-24 องศา สูงสุด 28-32 องศา
ภาคอีสาน มีฝน60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 27-32 องศา
ภาคกลาง มีฝน60%ของพื้นที่ ที่ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคตะวันออก มีฝน60%ของพื้นที่ ที่ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน40%ของพื้นที่ ที่เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน20%ของพื้นที่ ที่ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-34 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝน60%ของพื้นที่ ต่ำสุด 25-27 องศา สูงสุด 32-34 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #รู้อากาศล่วงหน้าดีกว่ารู้งี้
★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3