พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 1ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 1ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ จันทร์ที่ 1ก.พ.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงที่ปกคลุมไทยตอนบนด้วยกำลังอ่อนลง ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า จึงยังคงเน้นให้ดูแลสุขภาพจากอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ด้วย

สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังมีกำลังปานกลาง ทำให้ตั้งแต่สงขลาลงไป คลื่นสูง 2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้เดินเรือระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
อากาศแปรปรวนที่ภาคเหนือลดลงแล้ว เพราะคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนได้เคลื่อนไปปกคลุมลาวและเวียดนามตอนบนแล้ว ฝนกวนในภาคเหนือตอนบนจึงลดลง และอุณหภูมิก็ลดลง 2-4 องศา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ เมื่อลมหนาวอ่อนลง ลมที่พัดปกคลุมไทยตอนบนจึงอ่อนลงด้วย ทำให้การสะสมตัวของฝุ่นละออง PM2.5/หมอกควัน มีเพิ่มมากขึ้น ระวัง!! บางที่จะมีค่าเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา ต่ำสุด 16-19 องศา สูงสุด 30-35 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 3-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 15-19 องศา สูงสุด 30-33 องศา ยอดภู หนาว ต่ำสุด 8-12 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 18-23 องศา สูงสุด 32-35 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่ง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน30% ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 30-32 องศา นครศรีธรรมราชขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนคลื่นสูง 2 เมตร สงขลาลงไปคลื่นสูง 2 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน30% ที่ พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 21-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 32-34 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก