by ★★

  ป่าชุมชน เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์

  สัมผัสความสวยงามของป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง บนเนื้อที่ 1,500 ไร่ ที่ป่าชุมชนแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ บอกได้เลยว่า.. พื้นป่าชุมชนของภาคเหนือในปัจจุบัน มีมากกว่า 440 แห่ง จำนวนพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ และพื้นที่แห่งนี้มีความเชื่อหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า  

  และตลอดเส้นทางในป่านั้น บอกเลยว่า.. ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง จ.ลำปางแห่งนี้ ชาวบ้านได้อนุรักษ์และรักษาป่าต้นน้ำ ด้วยการเดินตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าด้วยเรื่องของการปลูกป่า 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือพออยู่ พอกิน พอใช้ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ถือได้ว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้องได้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ นำไปปรับใช้ ลดการทำลายป่า

  พร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชนานาพรรณ และสัตว์นานาชนิด ที่มีให้เห็นตลอดทางเดินเข้าป่า ไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพร สัตว์ป่าหายาก อาทิ ปูป่า บ่าง และรังไข่มดแดงที่เต็มทุกต้นไม้ตลอดแนวทางเดิน เรียกว่า.. ป่าชุมชนบ้านต้นต้องแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ไปศึกษา และเรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้ว รอลุ้นประกาศผลผู้โชคดี ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจตราแม่ครัว ตอนรักป่ารักชุมชน ในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ !

   

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3