by ★★

ปัญหาขยะในไทยแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น !!
สาเหตุเกิดจาก.. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ จัดการขยะไม่ถูกต้อง

👉 พบมากสุด..คือ ตามแหล่งท่องเที่ยว ปล่อยขยะลงสู่ทะเล เป็นภาระให้กับโลก เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 อย่าให้ปัญหาเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับ เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยจัดการขยะได้ 
 เช่น กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว อย่าทิ้งให้กลายเป็นขยะ เก็บรวบรวมละนำมาบริจาคกับทางโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่ขาดแคลน แถมยังได้ยืดระยะเวลาโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ 💙

#greenroofspecialproject #หลังคาเขียว #รณรงค์ #สิ่งแวดล้อม #โลก #ขยะ #บริจาค #ผู้ประสบภัย

 
 
 
 
 
★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3