ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 8-11 ต.ค. 62

ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 8-11 ต.ค. 62

👉 ตัวการหลัก ก็คือ.. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้

 ลักษณะเช่นนี้ !! จึงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

🌪 สำหรับลมตะวันออก ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองครับ 🌧🌧🌧

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

#ทีวี360องศา #อากาศวันนี้ #อากาศพรุ่งนี้ #สภาพอากาศ #ฤดูฝน #อากาศเย็น #ฤดูหนาว #ฝนลดลง #ฝนน้อย #พยากรณ์อากาศ #พยากรณ์อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา #สถานีรักโลก