by ★★

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน !! พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน !! พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3