by ★★

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน !! พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน โดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

    ส่วนภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึง กทม.และปริมณฑล มีผลกระทบในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564
เตือน !! ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึง กทม.และปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3