by ★★

นอกจากนวัตกรรมสุดล้ำช่วยโลก ! เราก็เป็นอีกพลังช่วยโลก ได้เช่นกัน

นอกจากนวัตกรรมสุดล้ำช่วยโลก ! เราก็เป็นอีกพลังช่วยโลก ได้เช่นกัน

นอกจากนวัตกรรมสุดล้ำช่วยโลก ! เราก็เป็นอีกพลังช่วยโลก ได้เช่นกัน

      ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างตระหนัก และให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้.. จึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยที่สุด จนเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ขึ้น

  1. เครื่องพิมพ์มหัศจรรย์

            ในแต่ละวัน โลกของเราต้องสูญเสียต้นไม้ไปไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 ต้น เพื่อนำมาผลิตกระดาษที่ใช้เป็นเอกสารและสุดท้ายก็กลายเป็นขยะ !! จึงได้เกิดเป็น  PrePeat เป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องการหมึก เนื่องจากใช้หัวพิมพ์ที่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ลงบนแผ่นพลาสติกพิเศษที่ทำ จากพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต หรือแผ่นพลาสติก PET ที่ทำปฏิกิริยากับความร้อน โดยบริเวณที่ได้รับความร้อน จะเปลี่ยนเป็นสีดำ และเกิดเป็นตัวอักษร ซึ่งด้วยคุณสมบัติ พิเศษของแผ่นพลาสติกที่ใช้แทนแผ่นกระดาษนี้เอง ทำให้ PrePeat สามารถลบ และพิมพ์ซ้ำบนแผ่นพลาสติกนี้ได้ถึง 1,000 ครั้งต่อแผ่นเลยทีเดียว

  1. เครื่องซักผ้าไร้น้ำ

            เสื้อผ้า เป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ในแต่ละวันโลกของเราต้องสิ้นเปลืองน้ำไปกับการซักเสื้อผ้าไม่น้อยเลย นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจึงได้คิดค้น “เครื่องซักผ้าไร้น้ำ” ที่ใช้เม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ที่สามารถขจัดคราบสกปรก และกลิ่นของเสื้อผ้าได้

โดยวิธีใช้ให้นำเม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ไปแช่น้ำเพียงเล็กน้อยก่อนทำการซัก โดยคราบสกปรกนั้นจะถูกดูดซึมเข้าไปยังใจกลางของเม็ดพลาสติก จึงทำให้ผ้าที่ได้สะอาด ไร้กลิ่น รวมไปถึงไม่ต้องเสียเวลาปั่นแห้ง ซึ่งเครื่องซักผ้าดังกล่าวจะใช้น้ำเพียงแค่ร้อยละ 20 ในขั้นตอนกระบวนการเตรียมเม็ดพลาสติก และประหยัดไฟฟ้าได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องซักผ้าแบบปกติที่ใช้น้ำอีกด้วย

  1. หลังคาเขียว

      ในขณะที่สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกกำลังถูกคุกคามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ “โลกร้อน” จึงกลายเป็นผลกระทบที่ย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ทำให้เราเกิดความตระหนัก และเริ่มหาทางแก้ไข จนเริ่มมีแนวคิดผลิต “หลังคาเขียว” จัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม นำมารีไซเคิลเป็น “แผ่นหลังคาเขียว” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ผ่านการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน จึงช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนหนึ่ง แถมยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และเพื่อนมนุษย์ด้วยนั่นเองครับ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3