by ★★

การทำดี เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง 😊
เพียงแค่ส่งต่อสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์
ให้กับผู้ที่ขาดแคลน เพื่อสร้างความหวัง กลายสิ่งมีค่าให้กับพวกเขา

👉 อย่างเช่น กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วนั้น สามารถส่งต่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียว สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้นั่นเองครับ 🏠

💚 มาร่วมด้วยช่วยกันเยอะๆ นะครับ 💚

ทำดีได้ ไม่มีข้อจำกัด

ทำดีได้ ไม่มีข้อจำกัด

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3