by ★★

                โครงการ Recycle For New Hope เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า ให้มีค่า เพื่อความหวัง ภายใต้โครงการหลังคาเขียว โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ อย่างเป็นทางการแล้ว ในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ซึ่งจัดขึ้นในงาน ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร่วมลงนามในครั้งนี้ นำโดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด , ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ฑูตโครงการหลังคาเขียวฯ โดยหลังจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางโครงการฯ ได้มอบกล่องรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปติดตั้ง ณ จุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์อาหาร Green Canteen และจุดรับบริจาคย่อยอีกกว่า 10 จุด

    ในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังของชาวธรรมศาสตร์และชุมชนโดยรอบ ที่จะร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับชาวไทยในการรู้จักรักสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ทิ้งกล่องเครื่องดื่มอย่างไร้ประโยชน์อีกต่อไป แต่จะร่วมสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าที่จะก่อเกิดเป็นความหวังของผู้อื่นอีกต่อไป

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3