ตรวจอากาศ เดือนพฤศจิกายน 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.87

ตรวจอากาศ เดือนพฤศจิกายน 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.87

 🌍 สัปดาห์นี้ ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
👉 ก็ถึงเวลา.. ที่คุณผู้ชมต้องรู้ข้อมูลความเปลี่ยนแปลง 🌧❄
ล่วงหน้าอีกแล้ว.. กับการพยากรณ์อากาศในเดือนพฤศจิกายน
‼ แล้วอากาศเดือนพฤศจิกายน จะเป็นอย่างไร ?

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #สถานีรักโลก360องศา #ฤดูฝน #ฤดูหนาว #อากาศวันนี้ #อากาศพรุ่งนี้ #กรมอุตุนิยมวิทยา #ช่อง3 #แซ็ก #ธนินวัฒน์