ตรวจอากาศเดือน กรกฏาคม 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.70

 🌎 เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ 7 แห่งปี 🌎
คาบเกี่ยวกับ.. เดือนที่2 ต่อ เดือนที่3 ของฤดูฝน
👉 จึงเป็นช่วงต้นฤดู..ต่อกลางฤดูที่คุณผู้ชม
จะได้เห็น..ความเปลี่ยนแปลง ที่ตรงข้ามกับช่วงที่ผ่านมา
แบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วย

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #ฤดูฝน #ฝนตก #ฝนฟ้าคะนอง #เดือนกรกฎาคม #อากาศ #สถานีรักโลก360องศา #ช่อง3 #แซ็ก #ธนินวัฒน์